+ 48 723 810 107
Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
Adres Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń
RODO

RODO – KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECHTIK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Polna 101.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1. pkt. RODO i ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. w celu podpisywania umów, składania ofert handlowych, realizacji zamówień, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz w zakresie realizacji obowiązków księgowo – kadrowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy lub zawartej umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych oraz dokumentacji księgowej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji treści umowy.
Translate »